Τα πάντα για την Ηλεκτρονική Ασφάλεια
Αρχική Σελίδα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Εμφάνιση Όλων
 • Τι είναι το σέρβις του συναγερμού και σε τι χρειάζεται;

  Όλα τα συστήματα και ειδικά αυτά που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια μας, όπως το αεροπλάνο, το αυτοκίνητο, το ασανσέρ, τα όπλα του ο στρατός, έτσι και τα  συστήματα ασφαλείας,  διαθέτουν εξαρτήματα από τα οποία άλλα ελέγχονται και άλλα πρέπει να αντικαθίσταται μετά από κάποιες ώρες λειτουργίας.

  Τα εξαρτήματα ενός συστήματος ασφαλείας που επιβάλετε να αντικαθίσταται σε  τακτά χρονικά διαστήματα είναι οι μπαταρίες του.

  Οι μπαταρίες είναι αυτές που κρατούν το σύστημα ασφαλείας σε λειτουργία σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να σας παρέχει την ασφάλεια για την οποία το εγκαταστήσατε. Ο χρόνος αντικατάστασης των μπαταριών έχει να κάνει με τον χρόνο ζωής των και τον ζητούμενο χρόνο που θέλουμε να κρατήσει το σύστημά σας ενεργό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ο χρόνος όπου θα πρέπει να κρατηθεί σε πλήρη λειτουργία το σύστημά μας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, είναι αντιστρόφως ανάλογος των φορτίων κατανάλωσης και θα πρέπει να υπολογιστεί από τον τεχνικό εγκαταστάτη, ώστε να επιλέξει την κατάλληλη μπαταρία.

   Μπαταρίες που δεν αντικαθίστανται στον εύλογο χρόνο, όπως σας έχει ενημερώσει ο εγκαταστάτης συντηρητής του συστήματός σας,    το σύστημά σας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος καθίσταται ανενεργό και δεν σας παρέχει καμία απολύτως ασφάλεια.  

  Ακόμα και αν το σύστημά σας είναι συνδεδεμένο με 24ωρο κέντρο, όπου ελέγχετε η κατάσταση της μπαταρίας, θα πρέπει να αντικαθίσταται εντός του χρονικού διαστήματος που έχετε ενημερωθεί.

  Δυστυχώς όταν ενημερώνεστε από το 24ωρο κέντρο, η μπαταρία έχει εξαντληθεί  τελείως και έχει διαπιστωθεί σε ορισμένα συστήματα να δημιουργεί πρόβλημα στην κεντρική πλακέτα του συστήματος σας.

  Μία αδύναμη μπαταρία της κεντρικής μονάδας, υπάρχει περίπτωση  να επηρεάζει την λειτουργία της εξωτερικής σειρήνας, με αποτέλεσμα να  ηχεί ανεξέλεγκτα με ότι συνέπειες μπορεί να έχετε στο γύρο περιβάλλον σας.

  Για να σας παρέχει λυπών το σύστημα σας ασφάλεια, για να αποφύγετε την περίπτωση δημιουργίας βλάβης και για να μη δημιουργείτε πρόβλημα ηχορύπανσης θα πρέπει να γίνετε προγραμματισμένο Service σε τακτά χρονικά διαστήματα και αντικατάστασης όλων των μπαταριών του συστήματος ασφαλείας σας.

  Στο Άμεσο:

   Για τον λόγο ότι όλα τα συστήματα ασφαλείας δεν έχουν την δυνατότητα να ενημερώνουν τον χρήστη σε περίπτωση προβλήματος, επιβάλετε να γίνονται συχνές δοκιμές από τους χρήστες σε όλα τα επί μέρους εξαρτήματα του συστήματος ασφαλείας σας. Είναι κατανοητό ότι σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια δυσλειτουργία η ειδοποιηθείτε από το 24ωρο κέντρο ελέγχου για κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα  την εταιρία που συντηρεί το σύστημα ασφαλείας σας.

 • Μπορώ να έχω συναγερμό με κατοικίδιο μέσα στο σπίτι;

  Φυσικά και έχετε την δυνατότητα και μάλιστα με δύο τρόπους.
  1)    Εάν ενημερώσετε τον εγκαταστάτης σας για την ύπαρξη κατοικίδιου όταν κάνει την μελέτη, θα πρέπει να σας προτείνει τους ειδικούς ανιχνευτές χώρου τους ονομαζόμενους PET. Οι ανιχνευτές PET διαφέρουν ως προς την ευαισθησία, ανάλογα με το βάρος του ζώου.
  2)     Ο δεύτερος τρόπος είναι να οπλίζετε  το σύστημα συναγερμού με τον ίδιο τρόπο που το οπλίζετε όταν παραμένετε στο χώρο. Οπλίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο «παρακάμπτονται» οι ανιχνευτές εσωτερικού χώρου τα ονομαζόμενα  ραντάρ και μπορείτε να αφήσετε κάποιο ζώο στον εσωτερικό χώρο και να φύγετε.
  Φυσικά σε ένα υπάρχων σύστημα μπορείτε να αντικαταστήσετε τους κοινούς εσωτερικούς ανιχνευτές χώρου με τους ειδικούς για ζώα.
 • Γιατί χτυπάει η σειρήνα στις διακοπές ρεύματος;

  Μα γιατί δεν γίνετε services.

  Μία σωστή εξωτερική σειρήνα διαθέτει εσωτερική μπαταρία. Η όλη λειτουργία της εξωτερικής σειρήνας υποστηρίζετε από την τροφοδοσία της κεντρικής μονάδας του συστήματος ασφαλείας. Ο λόγος είναι για να μπορέσει να αντισταθεί σε περίπτωση δολιοφθοράς.   Εάν δηλαδή κάποιος σε προσπάθεια  δολιοφθοράς την αποκόψει από τον κεντρικό πίνακα του συναγερμού, δίνει άμεσα ηχητικό συναγερμό.

  Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος το σύστημα ασφαλείας εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά, υποστηριζόμενο από την μπαταρία του κεντρικού πίνακα και χωρίς να ηχεί ή εξωτερική σειρήνα.

  Ο χρόνος υποστήριξης του συστήματος ασφαλείας είναι ανάλογος με την δυνατότητα της μπαταρίας του κεντρικού πίνακα και αντίστροφος ανάλογος με το άθροισμα της κατανάλωσης από τα περιφερειακά που συγκροτούν το σύστημα ασφαλείας, όπως είναι οι διάφοροι ανιχνευτές, το πληκτρολόγιο, η σειρήνα κ.τ.λ.

  Ένα σύστημα το οποίο δεν συντηρείτε κανονικά,  σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, στην προσπάθειά της η μπαταρία του κεντρικού πίνακα να κρατήσει το σύστημα σε λειτουργία αποδυναμώνετε. Εάν δεν επέμβει και να αντικαταστήσει την μπαταρία ο συντηρητής του συναγερμού σας, εκτός του ότι το σύστημα ασφαλείας δεν σας παρέχει καμία ασφάλεια, η εξωτερική σειρήνα μη υποστηριζόμενη ποια από την κεντρική μπαταρία, τίθεται σε κατάσταση αυτοπροστασίας και ηχεί ανεξέλεγκτα.

  Για να μπορεί να σας παρέχει το σύστημα σας ασφάλεια, σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και για να αποφύγετε  το φαινόμενο της ηχορύπανσης, θα πρέπει να γίνετε το ανάλογο Service με αντικατάσταση των μπαταριών.

  Ο χρόνος αυτοδυναμίας του συστήματος ασφαλείας εξαρτάτε από την μπαταρία της κεντρικής μονάδας, όπου είναι συνυφασμένος 1) από τις καταναλώσεις του κεντρικού πίνακα, 2) από τις καταναλώσεις των περιφερειακών, 3) από τον επιθυμητό χρόνο της αυτοδυναμίας και 4) από τη σωστή επιλογή της μπαταρίας.

  Ο χρόνος αντικατάστασης της μπαταρίας δεν είναι σταθερός, γιατί έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, όπως η ποιότητα της μπαταρίας αλλά και τυχόν απρόσμενο πρόβλημα της.  

  Εάν θέλετε το σύστημα ασφαλείας σας, να μας παρέχει ασφάλεια και να μη δημιουργεί πρόβλημα στον περίγυρο θα πρέπει να συντηρείτε ανελλιπώς και οι μπαταρίες του να αντικαθίσταται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

  Οι μπαταρίες συνιστάτε να  αντικαθίσταται κάθε δύο χρόνια.

 • Μπορώ να κινούμαι στο σπίτι έχοντας οπλίσει τον συναγερμό;

  Φυσικά. Όλα τα σύγχρονα συστήματα συναγερμού έχουν την δυνατότητα της λεγόμενη «νυχτερινής όπλισης». Οπλίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο «παρακάμπτονται» οι ανιχνευτές χώρου τα ονομαζόμενα  ραντάρ και μπορείτε να κινήστε κανονικά στον εσωτερικό χώρο.

  Επειδή ο τρόπος νυκτερινής όπλισης είναι διαφορετικός για κάθε σύστημα συναγερμού, σας συνιστούμε εάν δεν τον γνωρίζετε να ρωτήσετε  τον εγκαταστάτη συντηρητή του συστήματός σας. 

 • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση αδείας λειτουργίας και άδεια εργασίας για την δραστηριότητα μου με συστήματα ασφαλείας ; .

  Κατ αρχήν θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όσοι ασχολείστε με εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, θα πρέπει να βγάλετε δύο άδειες. Μία που αφορά την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής σας με εμπορία συστημάτων ασφαλείας και μία που αφορά την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας.Τα δικαιοληγιτά η θα σας τα πουν στην ασφάλεια του τμήματος που ανήκετε η θα τα βρείτε στους παρακάτω νόμους μέσα από τα Lings που σας παραθέτουμε. Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνετε είναι να ενεργοποιήσατε στην εφορία δύο κωδικούς. Τον ΚΑΔ 47545437 που αναφέρεται στο λιανικό εμπόριο των συστημάτων ασφαλείας και τον 43211005 που αναφέρετε στην υπηρεσία εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.

  Σύμφωνα με τον νόμο, 2518/1997(ΦΕΚ 164  ),  για  έναρξη λειτουργίας επιχείρησης σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών, θα πρέπει η επιχείρηση να βγάλει άδεια λειτουργίας ως Ιδιωτική Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας ( Ι.Ε.Π.Υ.Α. ). Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα τα βρείτε http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=54022&Itemid=646&lang=

  Για την Μελέτη, την Εγκατάσταση, την Επίβλεψη και τη Συντήρηση ενός Συστήματος  Ασφαλείας, θα πρέπει ο τεχνικός  να έχει άδεια εργασίας Β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, θα τα βρείτε http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=54021&Itemid=646&lang=

  Να σας ενημερώσω επίσης ότι το πιστοποιητικό σπουδών που πρέπει να προσκομίσετε για την άδεια εγκατάστασης , θα πρέπει να αναφέρει σε ένα από τους παρακάτω τίτλους.

  α. Πτυχίο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής, Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

  β. Πτυχίο του Φυσικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής με ειδικότητα Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής.

  γ. Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας ειδικότητας τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών.

  δ. Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων.

  ε. Πτυχίο ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ & ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ κατεύθυνσης ηλεκτρονικών.

  στ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένης από το Κράτος Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών.

  ζ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένης από το Κράτος Μέσης Σχολής Ηλεκτρονικών.

  η. Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Ραδιοτεχνίας.

  θ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένου εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών Ραδιοτεχνίας,

  Τηλεοράσεως και συναφών ειδικοτήτων, ετησίας τουλάχιστον φοίτησης.

  ι. Πτυχίο ή απολυτήριο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ), Ειδικότητας «Ραδιοφωνίας − Τηλεόρασης».

  ια. Πτυχίο ή απολυτήριο T.E.E. Α’ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων «Ηλεκτρονικός Συσκευών και Εγκαταστάσεων», «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών.

  ιβ. Δίπλωμα επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ν. 2009/92 των Ειδικοτήτων:

  (1) «Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρακουστικών Διατάξεων».

  (2) «Ηλεκτρονικός οπτικό−ήλεκτρο−ακουστικών συστημάτων».

  (3) «Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας».

  (4) «Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστημάτων».

  (5) Άλλων συναφών ειδικοτήτων του ΗλεκτρονικούΤομέα.

  ιγ. Πτυχίο του τμήματος ειδίκευσης: «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή ισότιμος τίτλος σπουδών.

  ιδ. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) και T.E.E. Β΄ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων:

  (1) «Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού»

  (2) «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων»

  (3) «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών»

  (4) «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών»

  (5) ή ισότιμος τίτλος σπουδών.

  ιε. Συναφούς ονομασίας με τα ανωτέρω πτυχίο ή δίπλωμα Σχολών της ημεδαπής, ή ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής.

  ιστ. Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής της ημεδαπής, αντίστοιχο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με τα ανωτέρω πτυχία ή διπλώματα, το οποίο στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου. Την περί αυτού βεβαίωση χορηγεί το αρμόδιο όργανο της Σχολής που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα.

  Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, απορία σας ή διευκρίνιση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

   

  Στη διάθεση σας,